INSTALLASJONER

Gjennom årene har Jorunn jobbet med ulike kunstutrykk både innenfor intstallasjoner, kinetikk, og maleriets muligheter. Perseptuelle møter med omgivelsene inspirerer til installasjoner og utsmykkingsarbeid i gallerier.

Den gamle stigen Jorunn Granerud bilde 1

Den gamle stigen.
Denne installasjonen springer ut fra et perseptuelt møte med en gammel stige. Denne interaksjonen resulterte i et ønske om å jobbe med tre. Gjennom denne installasjonen har maleriske og symbolske aspekter vært sentrale.

Installasjonen består av stige, sokkel og speil. Vesentlig er betrakterens vandring rundt stigen for å kunne oppleve stigens ulike utrykk fordi dens maleriske egenskaper forandrer seg på de ulike sidene av stigen. Den bærer ulike uttrykk og farger ettersom man beveger seg rundt den. Speilet blir en forlengelse av objektet og får en symbolsk forklaring i forhold til begrepet transformasjon. Det skjer en optisk illusjon idet stigen møter speilet. Dette virkemidlet som speilet bringer gir en opplevelse av stigen som et oppadstrebende, hellig og symbolsk objekt i rommet.

CELLOFAN I VIND

Materialet cellofan i vind ble fasinerende på grunn av dens måte å reflektere lyset på. Bevegelsene var uforutsigbare å interessante, da de dannet ulike figurer  idet de fanges på lerretet. Gjennom et filmopptak av cellofanens bevegelse i vind, laget Jorunn en installasjon der film gjennom prosjektor møter pleksiglass som danner en holografisk effekt. Det gir en opplevelse av at cellofanen beveger seg alene midt i rommet. Gjennom pleksiglasset treffer også prosjektor speilet på veggen å skaper store lysbevegelser over store deler av taket i galleriet. Installasjonskunsten gir betrakteren en spesiell opplevelse av rommet.

KRUKKA

Denne installasjonen består av filmen, diktet, selve krukken utstilt på sokkel og fotografier av den hele krukken. Tanken bak utstilligen er å skape undring ved det knuste, eller brutte som blir helt igjen. Intallasjonen kan relateres til menneskets kamper, smerte og sorg i livet. På et tidspunkt kan det virke umulig å skulle bli hel igjen, men noen ganger så skjer det som virker umulig likevel.

Krukken - J.Granerud

Den faller i bakken. Alt rives opp. Fullstendig brutt. Knust i et hav av smerte ....Forundelig er det, hvordan den plutselig kan stå der. Uten en skramme. Like hel. 

UTSMYKKINGER

I SNØ

Denne utsmykkningen består av to malerier på 1x1 m, og  befinner seg i Heddal Misjonskirke, Notodden. Den dekker en stor vegg i lokalets hall og gir intrykk av vinter. Går man nært inn på bildene, kan man se spor av snøkrystaller, og formasjoner som isen gir.

ISBRE

Dette er er et akrylmaleri i str 1x1m som henger som en utsmykkning på Alta Folkehøgskole. Bildet beskriver isen som smelter av solen og jorden som kommer til syne når varmen treffer den. Metaforisk kan det tolkes slik varmen fra andre kan smelte det harde og kalde i et menneske og la skjønnheten av det naturlige komme til syne.

ISBRE Jorunn Granerud bilde 1